Priser hos Diætisten i Helsingør

Statsautoriseret klinisk diætist

Priser pr. 1/10 2023

mobile payDu kan få tilskud fra Sygeforsikringen “Danmark” – op til 1650 kr. per år. Gæler både gr.1+2+5

Hvis du har en sundhedsforsikring, dækker den muligvis 5-12 besøg hos diætist.

Betaling med Mobil Pay, regning eller kontant.

Alle rabatkøb løber i 1 år. Ingen krav om antal besøg om måneden.

Medicinsk vægttab

Prisen for et forløb for dig. som vælger at få hjælp fra fx Wegovy, er den samme som mine øvrige priser.

( hos mig kan du dog ikke få recepten, men den er gratis fra din egen læge )

Online diætist – online coaching

Ønsker du at få et online forløb, er det også muligt. Det kan foregå på det medie som passer dig, mobil, face time, zoom eller teams.

Ring eller skriv en mail, så aftaler vi det der passer dig. Alt relevant materiale sendes som mail.

Priserne er de samme som anført.

1. Samtale

Du får:

Analyse af din nuværende kost
Vejledning i de relevante diætprincipper
Personlig kostplan udarbejdes
Vejning på vægt eller på bodyscanner, med oplysninger som fedtprocent, muskelmasse, bodyage og meget mere.
Taljemål og BMI beregning
Udlevering af materialer og opskrifter

Varighed ca 1. time

Pris 795 kr

Opfølgning

Du får:

Vejning, taljemål, og BMI beregning
Måling på bodyscanner
Justering af kostplan efter behov
Evaluering og sparring på forløbet
Ideer og opskrifter til det fortsatte forløb.
Når du er ved at være i mål får du justeret din plan GRATIS

Varighed ca. ½ time

Pris 395 kr

Startpakke

Du får:

1. samtale
2 opfølgninger, inkl. kostplan som er GRATIS

(ønsker du at benytte startpakken – booker du første gang bare den der hedder 1.samtale)

Pris 1.395

Klippekort

Du får:

5 x opfølgning a ca 20 minutter
Et tilbud til dig som har købt startpakke  eller har haft 1. samtale

Pris 1.750 kr.

Kom 2 personer

I får:

1. samtale +
2 opfølgninger, inkl. kostplan

Varighed ca 80 min

Pris 2.350 kr.

Familie/gruppekonsultation  – ring og få et tilbud

Forløb til børn og unge

Du får:

1 samtale + 5 x opfølgning, incl. kostplan, hvis vi finder, at dette er relevant. Kontakt mig inden du booker tid, så vi kan aftale det optimale forløb.

Pris 1.950 kr

Afbestilling skal ske senest dagen før din tid,

ellers gebyr 250 kr. ved opfølgninger og 500 kr. ved første samtale

Ved akut sygdom bortfalder dette naturligvis. 

Pakker og klippekort er gældende i 1 år fra købsdato.

Ved behov for udarbejdelse af ekstra materiale – pris 375 kr.

Behov for en længere opfølgning – pris 375 kr. per halve time.

Oplysninger om behandling af personoplysninger

Diætisten i Helsingør behandler oplysninger om kunder til brug for kunderegister, journalføring og bogføring.

Klinikkens dataansvarlige, Marina Fredskilde, er ansvarlig for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen, herunder at der kun behandles relevante oplysninger, og at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er en forsvarlig sikring af kvaliteten i journalføring og kunderegister og sikre mulighed for korrekt journalføring, bogføring og fakturering. Styrelsen for Patientsikkerheds Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), herefter journalføringsbekendtgørelsen, og bogføringsloven er retsgrundlag for behandlingen.

Der behandles kun personoplysninger, som kunder ved samtykke har overdraget ved etableringen af kundeforhold til klinikken. Uden samtykke til klinikkens behandling af kundeoplysninger er et kundeforhold ikke muligt.

Hver kunde har ret til at anmode klinikkens dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om kunden eller til at gøre indsigelse mod klinikkens behandling.

Kunden har ret til dataportabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås, at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til.

Kunden har ret til at trække sit samtykke til klinikkens behandling af personoplysninger tilbage.

Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, jf. Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4.
Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.Personoplysninger om kunder i klinikken behandles udelukkende internt i klinikken og videregives ikke til tredjemand.

Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende kundeforhold. I alle tilfælde opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, i 10 år og efter bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.