Priser

Priser pr. 29/7 2019

mobile payDu kan få tilskud fra Sygeforsikringen “Danmark” – op til 1000 kr. per år

Hvis du har en sundheds forsikring, dækker den muligvis 3-12 besøg hos diætist.

Betaling sker kontant (ikke dankort) eller ved indbetaling på konto. (regning medgives). Du kan også benytte MobilePay. Læs mere om MobilePay her og download app’en.

 

1. samtale

Varighed 1 time

Du får:

 • Analyse af din nuværende kost
 • Vejledning i de relevante diætprincipper
 • Personlig kostplan udarbejdes
 • Vejning på vægt eller på bodyscanner, med oplysninger som fedtprocent, muskelmasse, bodyage og meget mere.
 • Taljemål og BMI beregning
 • Udlevering af materialer og opskrifter

Pris 795 kr (kostplan er gratis)  (opfølgning 250 kr ved klippekort fem gange )

*ved behov for 1½ time ved første samtale + 375 kr.

*ved behov for udarbejdelse af ekstra materiale + 375 kr.

Opfølgning

Varighed ½ time

Du får:

 • Vejning, taljemål, og BMI beregning
 • Måling på bodyscanner
 • Justering af kostplan efter behov
 • Evaluering og sparring på forløbet
 • Ideer og opskrifter til det fortsatte forløb.
 • Når du er ved at være i mål får du justeret din plan GRATIS

Pris 375 kr.

Behov for en længere opfølgning – pris 375 kr per halve time.

 

 

Startpakke

Du får:

 • 1. samtale
 • 2 opfølgninger, inkl. kostplan som er GRATIS

Pris 1.375

 

Klippekort

(et tilbud til dig som har købt startpakke  eller betalt for 1.samtale og 1 opfølgning)

Du får:

 • 5 x opfølgning a ca 20 minutter

Pris 1.250 kr ( bruges inden for 2 år)

Ønsker du at betale per gang Pris 275 kr

 

Kom 2 personer

Varighed ca 90 min

I får:

 • 1. samtale
 • 2 opfølgninger, inkl. kostplan som er GRATIS

Pris for 2 personer 2.350 kr.

Familie/gruppekonsultation  – ring og få et tilbud

 

Forløb til børn/unge

Du får:

 • 1 samtale + 5 x vægtopfølgning, incl. kostplan som er gratis

Pris 1.950 kr

 

 

Kostvejledning per telefon eller mail ( inkl. tilsendelse af kostplan)

Pris 500 kr (ring og hør hvordan vi gør det) Opfølgning mail/telefon 250 kr.

Kun for vægttabsforløb

Møder/konsulent bistand

1000 kr. per time

Afbestilling skal ske senest dagen før din tid, ellers gebyr 250 kr. Ved akut sygdom bortfalder dette naturligvis. Ved udblivelse fra 1. samtale er gebyr 500 kr

Pakker og klippekort er gældende i 2 år fra købsdato.

Oplysninger om behandling af personoplysninger

Diætisten i Helsingør behandler oplysninger om kunder til brug for kunderegister, journalføring og bogføring.
Klinikkens dataansvarlige, Marina Fredskilde, er ansvarlig for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen, herunder at der kun behandles relevante oplysninger, og at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.
Formålet med behandlingen af personoplysninger er en forsvarlig sikring af kvaliteten i journalføring og kunderegister og sikre mulighed for korrekt journalføring, bogføring og fakturering. Styrelsen for Patientsikkerheds Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), herefter journalføringsbekendtgørelsen, og bogføringsloven er retsgrundlag for behandlingen. Der behandles kun personoplysninger, som kunder ved samtykke har overdraget ved etableringen af kundeforhold til klinikken. Uden samtykke til klinikkens behandling af kundeoplysninger er et kundeforhold ikke muligt.
Personoplysninger om kunder i klinikken behandles udelukkende internt i klinikken og videregives ikke til tredjemand.
Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende kundeforhold. I alle tilfælde opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, i 10 år og efter bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.
Hver kunde har ret til at anmode klinikkens dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om kunden eller til at gøre indsigelse mod klinikkens behandling. Kunden har ret til dataportabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås, at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til.
Kunden har ret til at trække sit samtykke til klinikkens behandling af personoplysninger tilbage.
Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, jf. Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4.
Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.